Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta /asystentki osób niepełnosprawnych. Projekt "Krok w przód"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, realizujące projekt: „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”zatrudni osobę na stanowisko asystenta /asystentki osób niepełnosprawnych 

Wymagania, które powinien spełniać asystent/asystentka osoby niepełnosprawnej:
 

  1. Formalne:

- wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych, lub wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej,

- lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, również z osobami z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzone świadectwem pracy,

- niekaralność,

2) dodatkowe:

- umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

- predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnym,

- dyspozycyjność

Warunki realizacji usługi:

- umowa o pracę,

- praca w Jastrzębiu-Zdroju,  

- okres zatrudnienia do 30 czerwca 2020 r.

- praca na terenie Jastrzębia-Zdroju (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb),

- elastyczny czas pracy. 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty określone w poniższym załączniku należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn (Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osoby niepełnosprawnej); lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: roman@deltapartner.org.pl.

Informacje o ogłoszeniu : 663 301 761.
 Z osobami zakwalifikowanymi do podjęcia pracy skontaktujemy się telefonicznie lub e-maila.

Szczegóły do pobrania: Nabór asystent.pdf


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności